Brug modtryksfylder til let tapning af øl fra fustage til flaske uden risiko for tab af karbonering eller eksponering for ilt.

Når din øl er færdigbrygget og karboneret, kan det være svært at overføre fra én beholder til en anden uden at miste karboneringen og friskheden. Med det rette udstyr er der dog råd for dette. En modtryksfylder til opfyldning af flasker bruges til at tappe øl fra fustage til flaske. Den anvendes ved hånden, og hanen som øllen tappes fra har en smart indbygget prop, der sættes i flaskens åbning mens flasken fyldes op.

Flaskefylderen kobles til fustagen og til CO2 ved brug, så kan du let hælde øl fra fustagen indtil flasken er fyldt og så forsegle flasken med kapsel for at holde øllen frisk.

Sådan gør du:

  • Forbind CO2-beholder til den ene side af modtryksfylderen
  • Indstil CO2-regulator til 0,7 bar
  • Forbind fustagen til den modsatte side af modtryksfylderen
  • Sæt røret af flaskefylderen ned i flasken, så den slutter tæt med proppen og der skabes tryk i flasken
  • Drej på håndtaget til CO2-siden for at skabe tryk. Åbn kort overtryksventilen på siden en smule for at tvinge luft ud af flasken, hvorefter den lukkes igen
  • Luk derefter for CO2en
  • Mens trykket bevares i flasken, åbn op for hanen med øllet. Øllet vil først flyde i flasken langsomt, men det kan justeres ved at åbne mere op for overtryksventilen
  • Når flasken er fyldt, luk for hanen med øl og fjern fylderen, hvorefter du påsætter kapsel